ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի փողոցներում դիտահորերի վերանորոգում

18.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/55  Երևան քաղաքի փողոցներում դիտահորերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ