ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

27.05.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ