ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

27.05.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/93՝ Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ