ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Հրազդան կիրճի հարակից Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում

23.04.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/98՝ Երևան քաղաքի Հրազդան կիրճի հարակից Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ