ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի ն. Չարբախ 11,12,13,14,15 և 16 փողոցների կոյուղագծերի կառուցում և վերանորոգում

10.06.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ն. Չարբախ 11, 12, 13, 14, 15 և 16 փողոցների կոյուղագծերի կառուցման և վերանորոգման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ