ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքում հետիոտնային կանչի թվով 63 լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերում և տեղակայում

21.01.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/28  Երևան քաղաքում հետիոտնային կանչի թվով 63 լուսացուցային համակարգերի ձեռք բերման և տեղակայման աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ