ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի շրջակա տարածքի հիմնանորոգում

15.01.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/30  Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի շրջակա տարածքի հիմնանորոգման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ