ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների պատրաստում, հնի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում

22.02.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/51  Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների պատրաստման, հնի ապամոնտաժման և նորի տեղադրման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ