ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի պատուհանների պատրաստում և տեղադրում

22.02.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/52 Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի պատուհանների պատրաստման և տեղադրման   աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ