ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Թեյշեբաինի 8/8 հասցեում «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

22.07.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/72`  Երևան քաղաքի Թեյշեբաինի 8/8 հասցեում «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցման աշխատանքների  ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ