ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հրատապ լուծում պահանջվող աշխատանքների ձեռքբերում

06.12.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/19  Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջվող  աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ