ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների պատրաստման, հնի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում

04.01.2022

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/32  ծածկագրով Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների պատրաստման, հնի ապամոնտաժման և նորի տեղադրման  աշխատանքներ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ