ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արգիշտի 1 հասցեի և Բուզանդի 1/3 հասցեի վարչական շենքերի ֆոտովոլտալին համակարգի կառուցում

12.01.2022

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/35  Երևանի քաղաքապետարանի Արգիշտի 1 հասցեի  և Բուզանդի 1/3 հասցեի վարչական շենքերի ֆոտովոլտալին համակարգի կառուցման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ