ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի 9 վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

29.11.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7՝ Երևան քաղաքի 9 վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: