ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Վարչական շրջանների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում

19.11.2021

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8  Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ