ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի /վերակառուցման/ աշխատանքներ

24.06.2022

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83  Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի /վերակառուցման/ աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ