ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Հաղթանակ» զբոսայգում Սահմանապահների ծառուղու բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

25.11.2020

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-21/5  ծածկագրով Երևան քաղաքի «Հաղթանակ» զբոսայգում Սահմանապահների ծառուղու բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ