ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի համակարգչային սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ

22.11.2021

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/12  ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի համակարգչային սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: