ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աթենքի փողոցում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

19.11.2021

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/4  ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքի Աթենքի փողոցում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: