ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սայաթ-Նովայի պողոտա, հ.1/4 հասցեում (Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի այգի) գործող ոռոգման ցանցի ապամոնտաժման և նոր ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

11.05.2022

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/41 ծածկագրով Երևան քաղաքի Սայաթ-Նովայի պողոտա, հ.1/4 հասցեում (Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի այգի) գործող ոռոգման ցանցի ապամոնտաժման և նոր ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  կազմման խորհրդատվական աշխատանքների կատարման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: