ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 7 հասցեների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքներ

10.06.2022

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/45՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 7 հասցեների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարութուն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ