ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար պատշգամբների ամրացման և վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ձեռքբերում

25.11.2021

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/8՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար պատշգամբների ամրացման և վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ձեռքբերման հայարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: