ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

23.12.2021

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/9 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ