ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մամիկոնյաց և Արամ Խաչատրյան փողոցները միացնող ճանապարահատվածի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

01.12.2021

ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/12 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Մամիկոնյաց և Արամ Խաչատրյան փողոցները միացնող ճանապարահատվածի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման  հրավերը: