ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

02.12.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ՝ ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/16: