ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի 56ա շենքի հարակից խաղադաշտի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

15.12.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի 56ա շենքի հարակից խաղադաշտի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/23: