ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների պատրաստման, հների ապամոնտաժման և նորերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում

05.01.2022

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/35 ծածկագրով՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների պատրաստման, հների ապամոնտաժման և նորերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: