ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի խճուղի հ.5/1 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

09.04.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/45 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի խճուղի հ.5/1 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: