ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնում

08.05.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/62 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման ընթացակարգի հայտարարություն ևհրավեր