ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի կամուրջների, ուղեանցների, տրանսպորտային հանգույցների, վերգետնյա անցումների և կամրջային կառույցների շահագործում և պահպանում

04.11.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/5  Երևան քաղաքի կամուրջների, ուղեանցների, տրանսպորտային հանգույցների, վերգետնյա անցումների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայություններ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ