ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունների հաշվեքննության աուդիտ

02.12.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/8 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունների հաշվեքննության աուդիտի ծառայությունների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ