ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի հենապատերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

22.05.2020

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/89՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նոր Նորք վարչական շրջանի հենապատերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ