ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ջրային կառույցների շահագործման և պահպանում

13.01.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/11 ծածկագրով  Երևան քաղաքի ջրային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ