ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Լրիվ մաշված, դուրս գրման ենթակա հիմնական միջոցների գույքագրման և գնահատման ծառայություններ

04.06.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/16 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարինքերի համար լրիվ մաշված, դուրս գրման ենթակա հիմնական միջոցների գույքագրման և գնահատման ծառայությունների ձեռբերման  հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ