ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

26.02.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/52 ծածկագրով հայտարարված Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների հրավերը և հայտարարությունը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: