ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն. Չարբախի 11.12.13.14.15.16 փողոցների կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

10.06.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/57 ծածկագրով հայտարարված Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն. Չարբախի 11.12.13.14.15.16 փողոցների կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների  հրավերը և հայտարարությունը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով