ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայության ձեռքբերում

22.10.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայության  ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/1:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: