ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի համակարգչային սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ

22.11.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/11  ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի համակարգչային սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: