ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային սարքերի և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայություններ

14.12.2021

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/16 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային սարքերի և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն հրավեր:

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ