ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարայնության վարչության պետի կողմից ներկայացված համակարգչի ձեռքբերում

22.10.2021

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/64՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարայնության վարչության պետի կողմից ներկայացված համակարգչի ձեռքբերում: