ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մանկապարտեզների կարիքների համար կենտրոնացված կարգով սննդամթերքի ձեռքբերում

19.05.2022

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/169 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի ենթակայության մանկապարտեզների կարիքների համար կենտրոնացված կարգով սննդամթերքի ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: