ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հեռախոսային սարքերի ձեռքբերում

27.06.2022

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/241 ծածկագրով  Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հեռախոսային սարքերի ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: