ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

30.06.2022

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/245  ծածկագրով  Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: