ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տպագրական աշխատանքերի ձեռքբեր

01.07.2022

ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/8  Երևանի քաղաքապետարանի կարքների համար տպագրական աշխատանքերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ