ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերում

13.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/53 ծածկագրով սպորտային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերում: