ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մարզական միջոցառումների ձեռքբերում

07.01.2022

 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/30 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սպորտային միջոցառումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ