ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում

18.06.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/108 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ