ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչի ձեռքբերում

29.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/112 ծածկագրով համակարգչի ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ