ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում

11.06.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/114 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ