ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

11.06.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/115 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ